Competition Law and Fascism: the Spanish Case

den 15 maj 2020, kl. 12:00

In this talk Alexandre will present his research with Prof Daniel Crane (Michigan Law School) on competition law and fascism. By looking at the case of fascism in Spain, the hypothesis that the authors are testing is whether market concentration facilitates the raise of authoritarian regimes. Please join us via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69718410739

A company’s fundamental right to conduct business

den 29 maj 2020, kl. 12:00

Eduardo Gill-Pedro will at this webinar present a paper that he is currently working on, entitled "A company’s fundamental right to conduct business: reverse engineering a free market as an objective of EU law?". Please join us via Zoom (link will be sent upon registration).

The Interface Between Privacy and Competition Law

den 18 juni 2020, kl. 16:00

Institutet för Europeisk rätt in cooperation with International Academic Society of Competition Law Scholars (ASCOLA) Nordic section invites you to an open seminar 18 June 16:00 - 18:00 on The Interface Between Privacy and Competition Law with Michal Gal, Orla Lynskey, Maria Wasastjerna, and Samson Y. Esayas.

Välkomna till Institutet för Europeisk rätt

Institutet inrättades genom fakultetsnämndens beslut den 22 januari 1990. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom europeisk rätt, särskilt EU-rätt. Institutets medarbetare bedriver forskning inom en rad områden av central betydelse för det europeiska integrationsprojektet, bland annat europeisk konstitutionell och institutionell rätt, inre marknaden, konkurrensrätt. Av särskilt intresse är europarättens samspel med nationell rätt, och i synnerhet svensk rätt. Institutet anordnar forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

För mer information om Institutets verksamhet vänligen kontakta Institutets föreståndare docent Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.

Welcome to the Institute of European Law

The Institute was founded following a decision of the Faculty Board of 22 January 1990. The Institute has as its main objective to promote research and education in European Law, and in particular in the area of European Union Law. The researchers who are affiliated with the Institute carry out research in a wide variety of areas of central importance to the European integration project such as Constitutional and Institutional Law of the European Union, Internal Market Law and European Competition Law. Of special interest is the interaction of European law and policy with the national law of the Member States, and in particular Swedish Law. The Institute organizes research seminars and conferences, and cooperates with a number of Swedish and international academic institutions specialized in European law and policy.

For more information about the activities of the Institute, please contact the Institute’s director Associate Professor Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se.