« tillbaka

Beaktas unionsrättens genomslag i svensk arbetsrätt vid övergång av verksamhet? - Seminarium med Jur. Dr. Annika Blekemo

den 20 maj 2024, kl. 11:30 till 13:00

Annika Blekemo disputerade i februari och baserat på avhandlingen ”Entreprenadövergång – Anställningsskyddets gränser vid övergång av verksamhet” delar hon några tankar om hur vi nationellt fastställer gällande rätt på ett område som i stora delar styrs av EU-rättens dynamik och om vi verkligen uppnår en EU-konform tolkning.  Kommentator: Katarina Fast Lappalainen

I Rättighetsstadgans Art. 30 formuleras skyddet mot uppsägning utan sakliga skäl så att ”Varje arbetstagare har rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund, i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.” Men vilket utrymme ges enligt Arbetsdomstolen (AD) för nationell anpassning av nationell rätt vid övergång av verksamhet för de delar av direktiv 2001/23/EG som är fullharmoniserande? Med utgångspunkt i EU-konform tolkning lyfts några principiella frågor om unionsrättens genomslag i arbetsrättsliga domar. I den svensk modellen har kollektivavtalen alltid varit det dynamiska regleringsinstrumentet. Hur förhåller sig AD till det vid uttolkning av övergång av verksamhet?  


Vänligen registrera dig senast den 16 maj.


Seminariet äger rum i Fakultetsrummet på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, Universitetsvägen 10 C, våning 8, samt på Zoom. Zoom-länk skickas i ett separat mail den 20 maj på morgonen.


Välkomna!


Docent Claes Granmar
Detta seminarium ägde rum den den 20 maj 2024