Stadgar för Institutet för Eupeisk rätt vid Stockholms universitet

Ladda ned institutets stadgar som PDF 

(beslutad version 210520)