Forskningsbibliotek

Institutet för Europeisk Rätt har ett forskningsbibliotek som omfattar böcker och specialtidskrifter inom europeisk integrationsrätt, samt angränsande ämnesområden. Tillgång till biblioteket har i första hand Institutets medarbetare, men också andra forskare och lärare. Tillgång till biblioteket kan även beredas studenter som skriver sina examens- och magisteruppsatser inom europarätt.

Biblioteket finns på plan 9 C-huset, rum C 966.

För mer information och tillgång till biblioteket vänligen kontakta kurssekreteraren i europeisk rätt Asnate Maddalo, asnate.maddalo@juridicum.su.se.