« tillbaka

”En reformerad EU-domstol” - Seminarium med Nils Wahl, EU-domstolen, Jan Olsson, Statsrådsberedningen, och Jur. Dr. Magnus Schmauch

den 23 maj 2024, kl. 16:30 till 18:30

EU-domstolen har förändrats. Personaldomstolen har avskaffats och tribunalen har fått dubbelt antal ledamöter. Prövningstillstånd har införts för vissa överklaganden från tribunalen till domstolen. I år kommer kravet på prövningstillstånd utvidgas och tribunalen ska ta över ansvaret för förhandsavgöranden i vissa sakfrågor, bland annat mervärdesskattefrågor.

EU-domstolen (EUD) har genomgått en stadig förändring under de senaste fyrtio åren. Olika domstolsinstanser har tillkommit och försvunnit och prövningstillstånd har införts för vissa måltyper. I december 2023 slogs den senaste förändringen av domstolens verksamhet fast. Tribunalen kommer nu att få behörighet att besvara begäran om förhandsavgöranden i frågor som rör tull, moms, utsläppsrätter, punktskatter, tolkning av den gemensamma nomenklaturen i tulltaxan och ersättning till passagerare vid försenade eller inställda flyg. Vid detta seminarium ges en kortare framställning av reformen, dess historiska kontext och hur den direkt och indirekt påverkar våra svenska domstolar och myndigheter. Magnus Schmauch presenterar reformen och en tillbakablick över hur domstolen utvecklats. Kommentatorer: Nils Wahl och Jan Olsson.


Vänligen registrera dig senast den 20 maj.Seminariet äger rum i konferensrum Bergsmannen, i Aula Magna, Stockholms universitet campus Frescati, samt på Zoom.


Zoom-länk skickas i ett separat mail den 23 maj.
Välkomna! 


Professor Björn Lundqvist

Detta seminarium ägde rum den den 23 maj 2024