Utbildning

För ytterligare information om utbildningen vid Stockholms universitet vänligen kontakta Asnate.maddalo@juridicum.su.se eller jaan.paju@juridicum.su.se.

Grundkurser

Grundkurs i europarätt

Specialkurser

Competition Law (15 ECTS)

The Internal Market and its Social Dimension (15 ECTS)

EU Banking and Financial Law (15 ECTS)

EU Internal Market Law (15 ECTS)

EU External Trade Relations Law and Policy (15 ECTS)

Dynamic Competition Law (15 ECTS)

Masterprogram

Master program in European Law