Utbildning

För ytterligare information om utbildningen vid Stockholms universitet vänligen kontakta kursadministratör i europeisk rätt Asnate Maddalo,asnate.maddalo@juridicum.su.se eller Institutets föreståndare, universitetslektor och docent i europeisk integrationsrätt Björn Lundqvist, bjorn.lundqvist@juridicum.su.se.

Grundkurser

Grundkurs i europarätt (7,5 ECTS)

Specialkurser

EU Competition Law (15 ECTS)

The Internal Market - Digital and Social Challenges (15 ECTS)

EU Banking and Financial Law (15 ECTS)

EU Internal Market Law (15 ECTS)

EU External Trade Relations Law and Policy (15 ECTS)

Masterprogram

Master programme in European Economic Law (60 ECTS)