« tillbaka

Hur nationella domstolar och domare agerar i förhandsavgörandeproceduren

den 28 maj 2019, kl. 12:00

Karin Leijon, doktor i statskunskap vid Uppsala universitet och forskare vid statsvetenskapliga institutionen, presenterar sin avhandling med titeln National Courts as Gatekeepers in European Integration: Examining the Choices National Courts Make in the Preliminary Ruling Procedure (2018).

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till vår kunskap om hur nationella domstolar och domare agerar i förhandsavgörandeproceduren. I sin presentation kommer Leijon att fokusera på två delstudier i avhandlingen: 1) De nationella domstolarnas generella beteendemönster i förhandsavgörandeproceduren och dess implikationer för europeisk integration. Framför allt berörs frågorna om i vilken utsträckning domstolar hänskjuter politiskt känsliga mål till EU-domstolen och i vilken mån bifogar de egna ställningstaganden kring tolkningen av EU-rätten i ett jämförande perspektiv. I delstudie 2) är det istället svenska domare och deras resonemang kring att hänskjuta mål och bifoga ställningstaganden till EU-domstolen som står i fokus (intervjustudie).

När: Tisdag, den 28 maj kl. 12:00-13:00 (fika serveras från kl. 11:30)
Var: Stockholms universitet, Universitetsvägen 10, plan 8, Fakultetsrummet

Moderator: docent Jaan Paju, Stockholms universitet

VÄLKOMMEN!

Detta seminarium ägde rum den den 28 maj 2019