« tillbaka

Professionsmonopolet

den 12 mars 2010, kl. 16:00

Elisabeth Legnerfält diskuterar särskilt vilka krav ställs på apoteksbolag i den svenska lagstiftningen samt vilka krav får ställas enligt EU-domstolens senaste praxis. Frågorna är aktuella inte minst i ljuset av den senaste avregleringen av den svenska apoteksmarknaden.

Talare: Elisabeth Legnerfält, Senior Associate, advokatfirman Delphi

Plats: Fakultetsrummet

Detta seminarium ägde rum den den 12 mars 2010