« tillbaka

Europadomstolen inifrån – mitt första år som domare

den 13 februari 2020, kl. 09:00

Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna (EKMR) och dess främsta uttolkare, Europadomstolen, har efter Sveriges inkorporering av konventionen 1995 kommit att spela en alltmer viktig roll i den rättsliga diskussionen i Sverige. Jur. Dr. Erik Wennerström är Sveriges domare vid Europadomstolen sedan 1 april 2019 och reflekterar över sitt första år som domare och reflekterar över domstolens verksamhet och hur den fungerar.

Torsdagen 13 februari, 09:00 - 11:00.
Professor Karin Åhman inleder. Efter Erik Wennerströms anförande kommer det finnas utrymme för frågor och diskussion.
I samband med seminariet serveras frukostfralla.
Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, Biblioteketsbyggnaden, plan 6

Detta seminarium ägde rum den den 13 februari 2020