« tillbaka

Artikel 7 Fördraget om EU - tandlös eller tiger?

den 7 juni 2018, kl. 12:00

Lunchseminarium

Ämnet för lunchdiskussionen är kommissionens aktivering av artikel 7.1 som svar på reformerna av det polska rättsväsendet. Diskussionen kommer bland annat att röra EU:s krav på de nationella domstolarna och vilka möjligheter unionen har att agera när rättsstaten hotas i en medlemsstat.

Elinor Skarby Hay inleder lunchdiskussionen, jur. kand., biträdande jurist i tvistlösningsgruppen på Mannheimer Swartling, tidigare verksam vid Sveriges ständiga representation till EU och Justitiedepartementets EU-enhet. Elinor är aktuell med sin artikel "EU:s skydd för rättsstaten – hoten mot polska domares oberoende" i det senaste numret av Europarättslig Tidskrift.

Tid och plats: 7 juni kl 12-13, Fakultetsrummet, plan 8, C-huset, Stockholms universitet.

Lunchmacka serveras från 11.30. Vänligen meddela ev. allergier.

Välkommen!

Jaan Paju

Detta seminarium ägde rum den den 7 juni 2018