« tillbaka

Due Process in Competition law Proceedings - a Contradiction in Terms?

den 30 september 2014, kl. 17:00

Vid seminariet lägger Helene Andersson fram manus till sitt avhandlingsprojekt. Projektet behandlar Europeiska kommissionens förfarande i konkurrensärenden och den efterföljande rättsliga prövningen ur ett rättighetsperspektiv.

Helene inleder seminariet med en kortare presentation av avhandlingsämnet följt av kommentarer och frågor från den särskilt tillfrågade bedömaren Rådman Ingeborg Simonsson. Därefter ges övriga deltagare utrymme för frågor och diskussion.

Talare: Helene Andersson, doktorand i europeisk integrationsrätt

Tid: tisdagen den 30 september kl. 17.00-18.30

Plats: SCCL:s sammanträdesrum på plan 6, biblioteksbyggnaden i södra husen, Stockholms universitet.

Detta seminarium ägde rum den den 30 september 2014