« tillbaka

Kommissionens olika roller i konkurrensärenden - ett fall för Europadomstolen?

den 22 mars 2011, kl. 12:00

På senare tid har kommissionens hantering av konkurrensärenden debatterats intensivt bland framförallt praktiker. Många menar att nuvarande ordning, där kommissionen inte bara agerar utredare och åklagare utan även domare, strider mot såväl den numera bindande Rättighetsstadgan som Europakonventionen.

Den 10 februari i år lämnade Generaladvokat Sharpston sitt yttrande i målet KME mot kommissionen. Enligt Generaladvokaten är nuvarande ordning förenlig med Artikel 6 i Europakonventionen rörande rätten till en rättvis rättegång, eftersom kommissionens bötesbeslut i konkurrensärenden kan överklagas till tribunalen och tribunalen då har - och i det här fallet även utövade - full behörighet att pröva sådana beslut. Tribunalen har förvisso full behörighet i bötesärenden, men har ofta kritiserats för att inte utnyttja denna. Frågan är om prövningen generellt uppfyller de krav som ställs i Europakonventionens artikel 6. En annan fråga rörande relationen med Europakonventionen som rönt stor uppmärksamhet på senare tid är kommissionens praxis kring gryningsräder. Bl.a. ifrågasätts om kommissionens rätt att självt fatta beslut om dessa är förenlig med konventionens artikel 8 (rätten till skydd för privat- och familjeliv). Helene Andersson är doktorand i Europarätt vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsarbete rör kommissionens och Konkurrensverkets utredningsbefogenheter och dessas förenlighet med bl.a. Rättighetsstadgan och Europakonventionen.

Talare: Helene Andersson, doktorand i europeisk integrationsrätt

Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridicum, SU, kl. 12-13.30. Anmälan till Julia Lodén julia.loden@juridicum.su.se. Lunchsmörgåsar och kaffe kommer att finnas för anmälda seminariedeltagare.

Detta seminarium ägde rum den den 22 mars 2011