« tillbaka

Yttrandefrihet i ljuset av koranen-bränningar

den 21 juni 2022, kl. 09:00 till 10:00

Yttrandefriheten och dess gränser har i alla tider varit ett kontroversiellt och mångfacetterat ämne. Förutom gränsytan mot övergripande samhällsintressen såsom allmän ordning och säkerhet bryts yttrandefriheten mot andra individuella rättigheter som följer av den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) såsom rätten till religionsfrihet.

På seminariet diskuterar författarna till Civil Rights Defenders rapport "När samhället tystnar" (2019) resultaten i ljuset av ökade spänning i omvärlden och inomskärs. Marcin de Kaminski och John Stauffer belyser hur hat och hot påverkar yttrandefriheten, civilsamhället och minoritetsgrupper. De kommer också att diskutera den senaste tidens koranbränningar i städer runt om i Sverige och varför dessa handlingar bör utgöra hatbrott och de presenterar metoder som Civil Rights Defenders anser är viktiga verktyg för att stärka människorättsförsvarares säkerhet. Civil Rights Defenders har arbetat för yttrandefrihet och minoriteters rättigheter samt med att värna säkerheten för människorättsförsvarare i flera decennier. Insatserna har många gånger handlat om att skydda personer som arbetar för samhällsförändring och för ökad yttrandefrihet i repressiva länder och kontexter. Under de senaste åren har Civil Rights Defenders i allt större utsträckning kontaktats också av organisationer och opinionsbildare i Sverige som uttrycker samma behov av säkerhetsstöd. För att bättre förstå utmaningarna, behoven och för att identifiera möjliga vägar framåt genförde Civil Rights Defenders studien 2019. Som ett led i arbetet med att motverka hatbrott har Civil Rights Defenders vidtagit rättsliga åtgärder mot en högerextrem organisation för att se om lagen om hets mot folkgrupp på ett effektivt sätt skyddar minoritetsgrupper när yttrandefrihet används för att sprida hat och hot.


Talare:


Marcin de Kaminski: Director for Security and Innovation, leads Civil Rights Defenders’ work on safety and protection of human rights defenders – both in some of the world’s most repressive contexts and in Sweden. Marcin holds a bachelor’s degree in sociology and joined Civil Rights Defenders in 2018. Before that, he worked as a representative for freedom of expression/ICT at the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), focusing on digital security and internet freedom issues. Marcin has a background in sociology of law and internet research, with special expertise within the borderland between technology and human rights.


John Stauffer: Legal Director and Deputy Executive Director at Civil Rights Defenders, is responsible for leading the organization’s work as a national watchdog in Sweden and for the organization’s legal work internationally. John is a human rights lawyer with an LLM from Stockholm University. He has previously worked for the Swedish Equality Ombudsman with responsibility, also at the managerial level, for investigating cases of discrimination and general measures to combat structural discrimination. John has also worked for the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina as a Legal Adviser, where he focused on housing, property and land rights as well as war crimes. Later, as the Director for the Human Rights and Rule of Law Department, he was responsible for the OSCE’s work on rule of law, civil and political rights as well as social and economic rights and the rights of minorities in Bosnia and Herzegovina. John has worked with Civil Rights Defenders since March 2013.


Rapport: När samhället tystnar - Civil Rights Defenders (crd.org)


Kommentator: Prof. Karin Åhman


Moderator: Docent Claes Granmar


Plats: Seminariet hålls i Fakultetsrummet på den Juridisk institutionen vid Stockholms universitet, Hus C, våning 8, och kan även ses via Zoom-länk som skickas till alla anmälda.


Välkommen!


Institutet för europeisk rätt genom Claes Granmar, ledamot och docent i europarätt

Detta seminarium ägde rum den den 21 juni 2022