« tillbaka

Nationella IT-ramavtal ur upphandlingsrättsligt, konkurrensrättsligt och dataskyddsperspektiv

den 11 mars 2019, kl. 10:00

Vid seminariet presenterar Pernilla Norman delar av sitt avhandlingsarbete. Efter en kort presentation kommer seminariets opponent, universitetslektor Björn Lundqvist, kommentera texterna. Därefter är det öppet för frågor och diskussion.


Upphandling av IT är centralt för offentlig sektorn. Såväl betydelsen som svårigheterna och komplexiteten ökar ständigt. Upphandling av innovationer, innovativa lösningar, AI, Internet of Things, robotar etc blir allt mer väsentliga framgångsfaktorer för att den offentliga sektorn ska kunna fullgöra sina uppdrag.
Ytterligare komplexitet kommer genom att upphandlingsrätten inte längre kan ses ur ”stuprörsperspektiv”, utan att ett antal andra rättsområden måste beaktas. I avhandlingsarbetet belyses den allt större betydelsen i upphandlingar av IT och särskilt AI, robotar och innovationer, som konkurrensrätt och dataskydd får. Detta förändrade synsätt innebär stora utmaningar ur upphandlingsperspektiv.

Pernilla Norman är doktorand och advokat vid Advokatfirman LexIT. Hon har drygt 25 års erfarenhet av juridiken kring upphandling av IT, bland annat till hälso- och sjukvårdssektorn. Pernilla är med sin grund i EU-rätten, specialiserad inom offentlig upphandling, konkurrensrätt, IT-rätt och dataskydd, avtal och avtalsförhandlingar, samt därmed sammanhängande tvister och processer. Seminariet är Pernilla Normans mittseminarium i avhandlingsarbetet.


Fakultetsrummet, plan 8, C-huset, Stockholms universitet
Kl. 10-12
Fika serveras. Anmäl ev. allergier vid anmälan.

Detta seminarium ägde rum den den 11 mars 2019