« tillbaka

"Exit, voice or loyalty" - om det påstådda "förbudet mot abstrakt normprövning" enligt 11 kap. 14 § regeringsformen och förutsättningarna för tredjemanstalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken

den 22 oktober 2013, kl. 12:00

Under seminariet kommer Ulf Öberg att kommentera SOU 2011:69 Olagligt statsstöd, JK:s remissvar över utredningen, regeringens prop. 2012/13:84 Olagligt statsstöd samt lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler i ljuset av bl.a. EU-domstolens dom av den 8 december 2011 i mål C-275/10, Residex Capital IV, REU 2011, s. I-0000 och statens processföring på spelområdet i bl.a. Unibetmålet.

Talare: Ulf Öberg, advokat, Öberg & Associés och Torbjörn Andersson, professor i processrätt, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Plats: Tid: tisdagen den 22 oktober från kl. 12.00 till ca 13.30; Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridicum, SU

Detta seminarium ägde rum den den 22 oktober 2013