« tillbaka

Minnesseminariet till Pernilla McAleveys minne - GDPR:s fokus på integritet och privatliv: en oinskränkt mänsklig rättighet eller bör en balansering ske mot andra intressen?

den 25 maj 2018, kl. 10:00

Pernilla McAlevey (1990 – 2017) var en uppskattad kollega och vän vid EU-rätten vid Stockholms universitet. Minnesseminariet utgår från det som Pernilla brann för: mänskliga rättigheter.

Den 25 maj 2018, kl 10-12, Hörsal 5, ”Blå husen”, Stockholms universitet
Varje gång vi går ut på internet lämnar vi digitala avtryck efter oss som kan användas av olika intressen, som kommersiella men också stater, politiska partier och intresseorganisationer
för att förutspå hur vi kommer att agera i olika situationer i framtiden. Denna inblick, som bygger på miljoner små byggstenar, rakt in i framtiden hotar den personliga integriteten men kan också i förlängningen utgöra ett hot mot demokratin som vi känner den idag.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft samma dag som seminariet äger rum, den
25 maj 2018. Den övergripande frågeställning är om det juridiska skydd som den erbjuder mot kränkningar av individens autonomi och integritet till följd av den utbredda digitala gruvdriften av personliga uppgifter tillräcklig?

Minnesseminariet till Pernilla McAleveys minne samlar tre framstående forskare som samtalar kring digital gruvdrift och GDPR:s möjligheter att balansera de motstående intressen som föreligger.
Generaldirektör, Jur Dr Erik Wennerström, Brottsförebyggande rådet
Lektor Stanley Greenstein, Stockholms universitet
Dr Richard Sannerholm, ILAC, International Legal Assistance Consortium

Detta seminarium ägde rum den den 25 maj 2018