« tillbaka

The Costs of Legal Certainty: A Forensically-Informed Methodology on How to Establish the Relevant Costs in Exclusionary Abuse Cases

den 27 juni 2022, kl. 10:00 till 12:00

Välkommen till slutseminarium i konkurrensrätt. Marcus Skarpsvärd kommer under seminariet att lägga fram slutmanuskript till sitt pågående avhandlingsprojekt med ämbetstiteln: The Costs of Legal Certainty: A Forensically-Informed Methodology on How to Establish the Relevant Costs in Exclusionary Abuse Cases.


Vid seminariet kommer Anna Tzanaki att fungera som särskild granskare. Anna är verksam vid Lunds universitet och har stor erfarenhet av konkurrensrättsliga spörsmål samt interdisciplinära forskningsansatser.


Handledare för avhandlingsprojektet är professor Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm, professor Jan Rosen, Stockholms universitet samt docent Björn Lundqvist, Stockholms universitet.


Seminariet kommer att avhållas på engelska och äga rum måndagen den 27 juni klockan 10:00 – 12:00 via Zoom. Zoom-länken kommer att skickas till anmälda deltagare dagen före eller samma dag som seminariet.


Anmälan görs senast den 24 juni. 


Manuskriptet skickas till anmälda deltagare.


Välkomna!

Detta seminarium ägde rum den den 27 juni 2022