« tillbaka

EU-förhandlingar i praktiken – passagerarrättigheter för vem och hur?

den 28 april 2014, kl. 12:00

EU-rätten kommer till i ett politiskt spänningsfält mellan kommissionen, rådet, parlamentet och domstolen. Politiska frågor blandas med juridiska frågor i ett komplicerat samspel mellan institutionerna.

Docent Johan Schelin kommer under seminariet att analysera den processen utifrån sina egna praktiska erfarenheter från en rad förhandlingar rörande passagerarrättigheter. Under åren 2004–2010 arbetade han i Regeringskansliet med internationella förhandlingar på transportområdet i EU och olika FN-organ. Förhandlingarna gällde bland annat passagerarförordningarna avseende flyg, tåg, buss och fartyg. Under det svenska ordförandeskapet 2009 var han ordförande i två rådsarbetsgrupper och förde där fram två fartygs- respektive busspassagerarförordningen till politisk överenskommelse. För närvarande har Schelin uppdraget att förhandla ändringar i flygpassagerarförordningen.

Talare: Johan Schelin,docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Kommentator: Doktoranden Jaan Paju

Tid: den 28 april 2014, måndag, från kl. 12.00 till ca 13.30;

Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridicum, SU

Detta seminarium ägde rum den den 28 april 2014