« tillbaka

Respekteras gemensamma straffrättsprinciper av EU-lagstiftaren när denne lagstiftar inom straffättens område och hur viktigt är det att så görs?

den 7 februari 2014, kl. 12:00

En, relativt sett, intensiv akademisk debatt om lämpligheten med att EU ska ha en fördragsfäst straffrättslig kompetens har pågått under många år, i vart fall sedan de kända miljödomarna kom 2005 respektive 2007.

En skiljelinje i debatten om lämpligheten med en EU straffrätt finner man ofta mellan den nordiska nationella straffrättaren och "EU-rättaren". Det finns också en mittenfåra av forskare som vänder sig till EU-lagstiftaren direkt och "accepterar" dess användning av straffrätten, men under förutsättningen att de straffrättsliga principerna som kan anses vara gemensamma för EU:s medlemsstater respekteras. Författarna av Manifestet för en europeisk kriminalpolitik från 2009 företräder bland andra denna uppfattning.

Talare: Anna Wetter, doktor i europarätt vid Uppsala universitet och Petter Asp, professor i straffrätt och innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap.

Tid: den 7 februari, fredag, från kl. 12 till ca 13.30

Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridicum, SU

Detta seminarium ägde rum den den 7 februari 2014