« tillbaka

Lönetak och EU-rätt - UEFA:s regler om Financial Fair Play

den 12 april 2011, kl. 12:00

I nordamerikansk idrott förekommer sedan länge lönetak, d.v.s. åtgärder som begränsar hur mycket pengar lag kan spendera på spelarlöner.

I Europa har detta varit en marginell företeelse vilket dock ändras 2012 i och med att UEFA:s Financial Fair Play regler träder ikraft. Det är dock tveksamt om reglerna är förenliga med EU-rätten, närmare bestämt konkurrensrätten och den fördragsstadgade rätten till fri rörlighet för arbetskraft. Avgörande är huruvida reglerna är förenliga med proportionalitetsprincipen, en bedömning som involverar huruvida och på vilket sätt idrottens ekonomiska förutsättningar avviker från andra sektorer. Johan Lindholm är universitetslektor i juridik vid Umeå universitet och arbetar med bl a ett projekt om EU-rättens påverkan på idrotten.

Talare: Johan Lindholm, universitetslektor i juridik, Umeå universitet

Plats: Fakultetsrummet, kl. 12-13.30, anmälan till julia.loden@juridicum.su.se

Detta seminarium ägde rum den den 12 april 2011