« tillbaka

EU-domstolens prövning av rättighetskonflikter

den 27 november 2018, kl. 12:00

Lars Karlander är jur.dr i konstitutionell rätt. Han disputerade tidigare i år vid Uppsala universitet med avhandlingen The ECJ’s Adjudication of Fundamental Rights Conflicts – In Search of a Fair Balance.

När: Tisdag, den 27 november kl 12-13 (fika serveras från kl 11:30)
Var: Stockholms universitet, Aula Magna, Frescativägen 6, seminarierum Spelbomskan

Ämnet för lunchdiskussionen är EU-domstolens avgöranden i fall där två eller flera grundläggande rättigheter står emot varandra – t ex yttrandefriheten mot rätten till privatliv, eller den fria rörligheten mot strejkrätten. Lars Karlander kommer att inleda med en presentation där domstolens avgöranden på området klassificeras efter vilken metod domstolen använt för att avgöra konflikten. Frågor som kommer att behandlas är bland annat om domstolen är konsekvent i sin metodik och om metoderna är lämpliga.

Moderator: docent Jaan Paju, Stockholms universitet


Detta seminarium ägde rum den den 27 november 2018