« tillbaka

Rättsordningarnas krig och kravet på effektivt domstolsskydd för terroristmisstänkta. Ett samtal om konsekvenserna av Kadi

den 19 juni 2013, kl. 12:20

Den 18 juli 2013 satte EU-domstolen punkt för en riktig långkörare om kraven när EU ska genomföra beslut av FN:s säkerhetsråd att ”svartlista” terrorister.

Genom domen i de förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P, Kadi II, tog domstolen ställning till förfarandet och vilka beviskrav som ska gälla när unionsdomstolarna prövar EU-institutionernas beslut att frysa tillgångar m.m. för personer som av FN misstänks för samröre med al Qaida och Usama bin Laden. Detta har varit en tvistefråga också i Sverige alltsedan tre svenskar med somaliskt ursprung hösten 2001 fördes upp på samma ”svarta lista” som Kadi (de tre svenskarna har sedermera avförts från listan av FN).

Talare: Pål Wrange och Anders Kruse

Plats: Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridicum, SU/ Tid: torsdagen den 19 september, från kl. 12.20 till ca 14.00

Detta seminarium ägde rum den den 19 juni 2013