« tillbaka

Brexit – första fasen i förhandlingarna och vad vi har att vänta oss framöver

den 22 mars 2018, kl. 11:30

Lunchseminarium, Stockholm Centre for Commercial Law Stockholms universitet

I början av december förra året avslutades första fasen i utträdesförhandlingarna och parterna publicerade en gemensam rapport avseende de överenskommelser som hittills slutits. Samtidigt som den gemensamma rapporten signalerar att framsteg gjorts är det tydligt att parterna inte är överens i viktiga frågor och att andra aspekter ännu inte diskuterats. Erik Lagerlöf analyserar det kritiska läget i förhandlingarna, behovet av övergångsregler och varför inte ett framtida handelsavtal kommer att vara klart inom en nära framtid.

Erik Lagerlöf arbetar som jurist vid Advokatfirman Vinge och är även adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm och Visiting Fellow vid St Edmund’s College (Cambridge University). Han har tidigare jobbat som rättssekreterare vid EU-domstolen för både den svenska och brittiska domaren och han har varit verksam som akademiker vid Cambridge University, EUI och Harvard Law School.

Detta seminarium ägde rum den den 22 mars 2018