« tillbaka

Sociala rättigheter åt alla och envar? Om tredjelandsmedborgares sociala rättigheter i Sverige

den 21 februari 2020, kl. 12:00

OBS! Lokalbyte. Forskarseminarium, kl. 12-14, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet, Biblioteketsbyggnaden, plan 6

Jaan Paju bjuder in till diskussion om sitt Torsten Söderberg-projekt: sociala rättigheter åt alla och envar?

Det övergripande syftet med projektet är att utröna om, och i sådana fall vilka, sociala rättigheter kan göras gällande av tredjelandsmedborgare i Sverige.

I ljuset av detta syfte har fyra frågeställningar formulerats:
- Vilka sociala rättigheter har tredjelandsmedborgare i Sverige?
- Hur förhåller sig dessa sociala rättigheter till respektive konstitutionell rättsordning?
- Kan en parallellitet fastslås i ett unionsrättsligt avseende vad avser ekonomiskt respektive icke-ekonomiskt aktiva medborgare?
- Kan unionsrätten ”låsa in” vissa universella sociala grundvärden?


Projektet är i sin slutfas och diskussionen kommer att kretsa kring projektets slutkapitel.


Detta seminarium ägde rum den den 21 februari 2020