« tillbaka

Konkurrensmyndigheternas utredningsbefogenheter – balans mellan effektivitet och rättssäkerhet?

den 8 november 2010, kl. 12:00

Den 8 november talar doktorand Helene Andersson på temat ”Konkurrensmyndigheternas utredningsbefogenheter – balans mellan effektivitet och rättssäkerhet?”.

Konkurrensmyndigheterna, och då framförallt Europeiska kommissionen, har på senare år blivit alltmer proaktiva och tenderar dessutom allt oftare att pröva givna befogenhetsgränser. Parallellt med denna utveckling har enskildas rättigheter stärkts, bl.a. genom att EU:s rättighetsstadga gjorts bindande. Helene kommer i sitt avhandlingsarbete bl.a. att söka fastställa hur myndigheternas utredningsbefogenheter bör utformas för att säkerställa en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna samtidigt som enskildas grundläggande rättigheter tillvaratas. Vid seminariet presenteras projektet i korthet.

Talare: Helene Andersson, doktorand i europeisk integrationsrätt

Plats: Fakultetsrummet, plan 8, Juridicum, SU, 12-13.30

Detta seminarium ägde rum den den 8 november 2010